?

Log in

No account? Create an account
Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:57 pm (UTC)
Mijn nieuwe huis bevalt mij goed, met al die leuke bewoners!

En jaa, ik ken The Clementines zeker wel. :D Die mannetjes zitten bij mij op school en pssst.. Gertjan is best leuk. :$
(Reply) (Parent) (Thread)
From: jazz_me_up
2005-11-16 04:08 pm (UTC)
:)
hehehe welke is dat? Ik kan me alleen die kleine, schattige met (halflang) blond haar herinnering. Zang+gitaar volgens mij. Deed ie goed!! De rest zou ik niet herkennen denk ik hehe
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 04:09 pm (UTC)
Hij heeft lang haar een krullen. En die kleine schattige met blond haar is Bas. ;) Het zijn echt allemaal zulke lieve mannetjes oehoe! :D (L) Je moet maar een keertje komen kijken als ze weer eens hier in de buurt spelen.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: jazz_me_up
2005-11-16 04:11 pm (UTC)
KRULLEN!!!! :D YAY
hehe
Joah..ze zijn best cool en goed! Lijkt me gezellig hehe
(Reply) (Parent) (Thread)