?

Log in

No account? Create an account
Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
From: aapje_lief
2005-11-15 07:48 pm (UTC)
oke add =P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 07:51 pm (UTC)
Ik add je terug. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: fortheunloved_
2005-11-15 07:57 pm (UTC)
add.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 07:59 pm (UTC)
add terug.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sjetal
2005-11-15 07:58 pm (UTC)
Mag ik je weer adden?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 07:59 pm (UTC)
Ja. :) Ik add je terug.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: lying_smile
2005-11-15 08:02 pm (UTC)
ik verhuis wel mee hoor (h)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:05 pm (UTC)
Oké dan. :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: myrrte
2005-11-15 08:06 pm (UTC)
*pakt bed en bank in*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:07 pm (UTC)
:D Goed zo!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: moonindigo
2005-11-15 08:11 pm (UTC)
tuurlijk verhuis ik mee, ik heb je toegeveogd :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:19 pm (UTC)
En ik add je terug!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: x1038
2005-11-15 08:19 pm (UTC)
de naam alleen al (L)
natúúrlijk verhuis ik mee mariekjen!
+ add
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:21 pm (UTC)
En jij móet ook wel meeverhuizen! :D Jouw kan ik natuurlijk niet missen!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fairy_angel
2005-11-15 08:36 pm (UTC)
oeh ik ga ook verhuizen :)
*geadd*
xxx
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:37 pm (UTC)
Ik add je terug! :D
Kusje
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mywindow
2005-11-15 08:37 pm (UTC)
SHIBBY
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-15 08:38 pm (UTC)
And thaaaaan?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mixtapedhearts
2005-11-15 08:40 pm (UTC)
add.
(Reply) (Thread)
From: mixtapedhearts
2005-11-15 08:40 pm (UTC)
of ja op men nieuwe dan ;)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
From: jazz_me_up
2005-11-15 09:21 pm (UTC)
En, hoe bevalt je nieuwe thuis?

Anyway, ik zag in je userinfo een link naar de site van the Clementines.. Die ontzettend schattige jochies die op Huntenpop stonden en geweldig klonken, maar waarvan er een paar op dat moment volgens mij nog n bandje van onder de 16 (geen alcohol voeren) droegen. Zo grappig en lief en leuk! Dat geluid was goe-hoe-hoed! Ken je hun?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:57 pm (UTC)
Mijn nieuwe huis bevalt mij goed, met al die leuke bewoners!

En jaa, ik ken The Clementines zeker wel. :D Die mannetjes zitten bij mij op school en pssst.. Gertjan is best leuk. :$
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: untitled_girl
2005-11-15 09:23 pm (UTC)
Add :$?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:57 pm (UTC)
Is goed. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rhiantje
2005-11-15 09:24 pm (UTC)
Mariekj!!
Ik verhuis met jou mee..

Kusss
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:58 pm (UTC)
Oké dan! :D
Kusje
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: elzebelze
2005-11-15 09:37 pm (UTC)
Ik add je weer, okee?? 0=)
xx
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:59 pm (UTC)
Ik add je terug. :)
Kusje
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: obsessie
2005-11-15 09:41 pm (UTC)
ik heb je ook weer ge add goed?
xx
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:59 pm (UTC)
Is goed, ik add je terug. :)
Kusje
(Reply) (Parent) (Thread)
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>