?

Log in

No account? Create an account
Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou Page 2 [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
Page 2 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
From: x_ikookvanjou
2005-11-16 07:57 am (UTC)
Grappig een paar maanden terug wou ik ook een account maken maar die heet ikookvanjou_ want mijn emailadres is ook al 2 jaar zo :o) lol, ik gebruik die LJ 'nog' niet, denk ik! Maar ik add je!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:59 pm (UTC)
Hahaha grappig! :D
Ik add je terug!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mirtevg
2005-11-16 08:11 am (UTC)
ik verhuis mee als je het goed vindt :P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 04:00 pm (UTC)
Is goed!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: floor_
2005-11-16 08:48 am (UTC)
Ik heb je weer geadd hoor!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 04:00 pm (UTC)
Ik add je terug. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dreamthis
2005-11-16 02:02 pm (UTC)
ohh ik wil ook mee:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 04:00 pm (UTC)
Jij móet zelfs mee!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: djoiz
2005-11-16 04:32 pm (UTC)
is het goed als ik je weer add? x
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 04:32 pm (UTC)
Tuurlijk. :) X.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: debje
2005-11-16 10:29 pm (UTC)
Mag ik je weer adden? (A) X
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:38 pm (UTC)
Natuurlijk! :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: true_face
2005-11-17 01:36 pm (UTC)
IK WIL JE!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:39 pm (UTC)
IK ADD JE WEER TJIK!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: _zij
2005-11-17 03:20 pm (UTC)
ik wil ik wil ik wil!:D
ADDD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:39 pm (UTC)
En jij mag ook! :D
(Reply) (Parent) (Thread)
From: moordpoppetje
2005-11-17 03:21 pm (UTC)
ik wil fliendjes zijn grrr =P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:39 pm (UTC)
En ik add je weer!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: nuevo_comienzo
2005-11-17 06:43 pm (UTC)
mag ik je weer adden? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 07:23 pm (UTC)
Jazeker!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ligroom
2005-11-17 09:00 pm (UTC)
toegeeeevoegd (Y)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-18 02:23 pm (UTC)
Ik voeg je ook toe! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _i_know
2005-11-24 05:05 pm (UTC)
*add Marieke*
Is dat goed??

=D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-27 06:42 pm (UTC)
Dat is goed! :D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-27 06:43 pm (UTC)
:$
Ik add je terug! (:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: stargirl__x
2005-12-01 05:26 pm (UTC)
Mag ik je adden?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-12-01 05:46 pm (UTC)
Ja hoor. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fuckxmexhard
2005-12-14 02:56 pm (UTC)
Zou ik je misschien mogen adden &jij mij dan ? Je lijkt me leuk ^^ XX
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-12-14 04:34 pm (UTC)
:$ Is goed, ik add je terug.
Kusch.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Page 2 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>